Használati feltételek

Kérjük, a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket.
A weboldal további használatával Ön elfogadja a Használati Feltételeket, függetlenül attól, hogy elolvasta-e vagy sem.

A Weboldal az AKAT Akai-Atd Developing Kft. (Székhelye: 1131 Bp., Madridi u. 5-7. Cgsz.: 01-09-171232) tulajdonát képezi.

A Weboldal bizonyos szolgáltatásainak feltétele az Ön gépén adatokat tároló fájlok, ún. cookie-k tárolása és olvasása, a Weboldal használatával Ön beleegyezését adja ehhez.
Ezek tartalmáról az adatkezelési nyilatkozatban olvashat bővebben.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Vásárlók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját. 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, melyhez az archive.org weboldal üzemeltetője előzetes engedélyt élvez.

A jelen Használati feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve a Használati feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.akai-atd.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. 

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen Weboldal egészét vagy annak egyes részeit más webhelyekre beilleszteni, kivéve ha az a weboldalra pontos és jól látható közvetlen hivatkozással történik, és nem módosított az eredeti információ.

A Weboldalon közzétett információkból adódó károkért anyagi és erkölcsi felelősséget nem vállalunk. Ezalól kivételt képeznek a termékleírások és termékek nem illusztráció jellegű fotói.

A fórumregisztrációval a felhasználó elfogadja a fórum szabályzatát.


Regisztráció 

A Honlap tartalmának minden része elérhető minden Vásárló számára regisztráció nélkül, így a vásárlás sincs regisztrációhoz kötve. A megrendelés feltétele a megrendelési űrlapban kötelezőként megjelölt adatok megadása. A promóciókban történő részvétel előfeltétele a felhasználói fiók regisztrálása.

Ha a Vásárló regisztrálni szeretne, a Honlap felületén megtalálható „Felhasználói fiók” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére: 

- Email cím 
- Jelszó 
- Név 
- Számlázási cím
- Szállítási adatok, amennyiben az eltér a számlázási adatoktól. 

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. 

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a "Fiók törlése" menüpontra kattintva a fiókba történt bejelentkezés után. A vásárló adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 

A Vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 

Ha Vásárló regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küld a Szolgáltató e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg. 

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 

Megrendelés 

A Honlapon a Vásárlónak lehetősége van keresésre. Egyszerű keresés során csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor a Vásárló a termék nevére kell, hogy kattintson. A „Kosár” jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti.

A kosár tartalmát a Vásárló a "Kosár" gombra klikkelve ellenőrizheti, ahol módosítani tudja a kosárba tett termék mennyiséget, illetve törölheti az adott tételt. Ha Vásárló a megrendelés mellett dönt, akkor a kosár tartalma alatt megjelenő megrendelési felületet ki kell töltenie. A "Tovább a fizetéshez" gombra kattintással a vásárló ki tudja választani a kívánt fizetési és szállítási módot.

A megjelenő felületen a Vásárló elmentheti adatait létrehozva egy felhasználói fiókot, ha a bepipálja a "Fiók regisztrálása későbbi használatra" című pontot, de a Vásárló dönthet úgy is hogy nem regisztrál és regisztráció nélkül vásárol. 

Ha a Vásárló választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és megadott minden információt a megrendelés teljesítéséhez, akkor a „Rendelés feladása most” gombra kattintva tudja véglegesíteni a megrendelését. 

Termékek ára 

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási díj egységesen 1230 Ft, viszont 20000 Ft bruttó végösszegű rendelés esetén a Szolgáltató magára vállalja a szállítási költséget, így efelett az értékhatár velett a Vásárló számára díjmentes a szálíltás.. 

A termékek ára a felhasználó által választott pénznemben, Magyar Forintban, USA Dollárban, vagy Euroban kerül feltüntetésre, szerverünk által nyilvántartott és általunk elfogadott aznapi átváltási árakon.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

A Vásárló által feladott rendelést követő első automatikus visszaigazoló e-mail nem minősül az ajánlat elfogadásának, pusztán visszajelzés annak beérkezéséről és a rögzített adatokról.

Szolgáltató a Vásárlót az ajánlat elfogadásáról egy második megerősítő e-mailben tájékoztatja, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között. 

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részér,e és hibát vesz észre a megerősítő e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 


Fizetés 

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a honlapon megrendelt termék futárszolgálattal vagy a Magyar Posta igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét közvetlenül a futárnak teljesítse készpénzben. érkezését követő 48 órán belül a Szolgáltató köteles a terméket a  futárszolgálatnak kiszállításra átadni.

Fizetés átutalással: az átutalást elfogadjuk Forintban, USA Dollárban és Euroban is. Kérjük, az Ön által használt valutának megfelelő számlára utalja a rendszerünk által átszámolt összeget. Az utalás menetéről a rendelést követően tájékoztató e-mailt küldünk a Vásárlónak.

Amennyiben a megrendelést követő automatikus visszaigazoló email elküldését követő 8 napon belül nem teljesül az átutalás, rendelését töröljük.


Számla 

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát küld.

 

Szállítás 

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Vásárló által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Amennyiben a Vásárló a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Vásárló által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár a következő munkanapon újból megkísérli a csomag kiszállítását. 

A futárszolgálat összesen háromszori kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 3. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a GLS visszaszállítja a csomagot a Szolgáltatónak, aki törli a megrendelést és továbbértékesítheti a terméket. 

Amennyiben a fizetés előre utalással valósult meg és többszöri kísérlet után sem sikerül elérni a vásárlót, úgy az átutalt összeget visszatérítjük a vásárlónak a termék telephelyünkre való visszaérkezésétől számított 8 napon belül. A vásárló ebben az esetben a visszaszállítási díjat, így a szállítási költséggel már csökkentett összeg kerül visszautalásra a vásárló számlájára.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy megfizettesse a visszaszálítás díját a Vásárlóval az át nem vett csomag után.

A terméknek a kiszállítást végző személytől vagy személyes átvétel esetén a Szolgáltató megbízottjától való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően, a futár távozása után vagy az üzlethelyiség elhagyása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). 

Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!


Szállítási költségek 

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási díj megfizetését bruttó 20000 Ft feletti vásárlás esetén a Szolgáltató vállalja magára, így a Vásárlónak a szállítás és csomagolás ebben az esetben díjmentes.

A termék futárszolgálat részére történő átadását a Szolgáltató a visszaigazolást követő 48 órában vállalja. A visszaigazolásban szereplő termék (ek) kerülnek csak kiszállításra. 
A futárszolgálat a Szolgáltatótól való átvételt követő munkanapon kezdi meg a kiszállítást a vásárló részére.
A megrendelés kiszállításának határideje így 1-3 munkanap. 

A Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. 

Amennyiben a fogyasztó az árut fent megjelölt határidőkön belül nem veszi át, megrendelését töröljük, a termék visszaszállításának költsége pedig a fogyasztót terheli.


Személyes átvétel 

Vásárló a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a weboldalon kiírt címen és nyitvatartási időben. A személyes átvétel helyén nincs lehetőség fizetésre.


Elállási jog

Elállási jog gyakorlásának menete:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). 

Online rendelés esetén, amennyiben a kiszállítás futárszolgálaton keresztül valósul meg: Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.


Személyes átvétel esetén:

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított hetvenkét (72) órán belül minőségi kifogással élni, melyet a Szolgáltatónak jogában áll elbírálni. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például írásos úton postán, faxon vagy elektronikus úton, illetve szóban személyesen vagy telefonon) a Szolgáltató részére.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt megteszi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató felé.írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe 

Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 

Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. kormányrendelet alapján tájékozódhat. 


Szavatosság

Kellékszavatosság 

Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

Termékszavatosság

Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. 

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét. 

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.